Bergstigen norra delen, fågelsjön

Bergstigen

Här vid norra delen startar vi vår vandring
Här vid norra delen startar vi vår vandring
Informationstavla på Bergstigen
Informationstavla på Bergstigen
Bergstigen, norra delen
Bergstigen, norra delen

Etapp 1.
Här vid norra delen av Bergstigen startar vår vandring genom snart trehundraåriga industrirester av aluntillverkning och kalktillverkning i bygden. Parkeringen ligger snett emot Strömmelns gård vid Strömgatan.

På väg 136 norr ifrån är Strömgatan första gatan till höger när man passerat 50-skylten. Följ Strömgatan tills du ser parkeringen på vänster sida.

Informationstavlorna på Bergstigen berättar om den gamla slitsamma stenbrottsindustrin som vi ser resterna av.

Följ de röda markeringspilarna med en liten gubbe på.

De leder dig genom rader av kalkugnar. Här får vi uppleva brotten där alunskiffer har brutits, se stora slagghögar med bränd skiffer och andra rester av den tunga industrin.

Sök efter rastkojor och dynamitförråd i den täta grönskande vegetationen.

Fjäril på SödraBruket

SÖDRA BRUKET

Besöksadress:
Alunbruksg 1-8

Postadress:
Södra Bruket 2308

386 63  DEGERHAMN

Email:
sodrabruket@gmail.com

Tele /SMS / txt:  004676 5555 255


Lägenheter kan bokas södra Öland.
Fågelskådare och andra naturintresserade personer
väljer att bo hos oss när de besöker södra Öland.
Södra Bruket är beläget en kilometer söder om Södra
Möckleby på Öland. Kontakta oss email eller telefon.

Facebook
 Book online
SÖDRA BRUKET

SÖDRA BRUKET

Besöksadress:
Alunbruksg 1-8

Postadress:
Södra Bruket 2308

386 63  DEGERHAMN

Email:
sodrabruket@gmail.com

Tele /SMS / txt:  004676 5555 255


Lägenheter kan bokas södra Öland.
Fågelskådare och andra naturintresserade personer
väljer att bo hos oss när de besöker södra Öland.
Södra Bruket är beläget en kilometer söder om Södra
Möckleby på Öland. Kontakta oss email eller telefon.

Facebook
 Book online
Utskrivet: 04 Juni 2020
Form och produktion: Internetavdelningen | Cookies